Bli vän!

Välkommen som medlem.

Vänner = medlemmar = verksamheten

Vänföreningens medlemmar är vänföreningens verksamhet. Det är medlemmarna som ger styrelsen i uppdrag att utveckla verksamheten i enlighet med stadgarna.

Bli vän!

Fyll i detta formulär.

Aktivitetsgrupper

Den medlemsaktivitet som  just nu är aktuell är aktivitetsgrupper. Dessa gör olika typer av aktiviteter i Fogelstadgruppens anda. Det kan handla om allt från odling (Elin Wägner och Elisabeth Tamm skrev boken Fred med jorden, och på Fogelstad ägnade de sig åt ekologisk odling) till kvinnorättsrörelsen och demokratiska utmaningar.

 

Förutsättningar för en aktivitetsgrupp

Aktivitetsgruppen ska:

  • skriva en enklare projektplan – förslagsvis första gången ni ses. Se info nedan avseende innehåll.
  • ska verka i Fogelstadgruppens anda i enlighet med stadgarna och med fokus på punkt 2 – ”att höra varandras röster”
  • bestå av minst tre personer där alla inte ska känna varandra
  • ha en/två aktivitetsledare (ansvarig) som rapporterar till styrelsen avseende aktiviteten
  • på årsmötet presentera gruppens aktiviteter och hur dessa varit i Fogelstadgruppens anda
  • skriva en text till verksamhetsberättelsen om aktivitetsgruppens verksamhet och hur dessa varit i Fogelstadgruppens anda

Från föreningen får en aktivitetsgrupp:

  • Ett bidrag på max. 2000 kr från föreningen -som redovisas med kvitton och med beskrivning i verksamhetsberättelsen av vad medlen gått till.
  • En kontaktperson i styrelsen att diskutera och bolla med
  • Möjlighet att (via styrelsen) lägga upp information på hemsidan avseende gruppens verksamhet

Är du intresserad av att starta en aktivitetsgrupp? Kontakta styrelsen!