Fogelstad Vänförening programverksamhet våren 21 

Programverksamhet våren 2021

 

 

30 juni 

Poesiworkshop på Fogelstad – Kamper hos Fogelstad- kvinnorna då, kamper idag: bildning och det poetiska

 

Genom Fogelstad och anknutna producerades stora mängder text av olika slag som utforskade idéer, uttryckte viljor till förändring och frågade sig hur det demokratiska samhället bäst skulle realiseras. Hur skulle dessa frågor kunna utforskas i text idag?

 

I denna serie av återkommande workshopar får du chans att lära och läsa mer av texterna som tillkommit i anknytning och sedan tematiskt under ledning skriva dikt på temat. I denna två timmar långa workshop får du i den första halvan  tillsammans med andra lära dig mer om den för workshopen tematiskt utvalda Fogelstad-texten, dess upphovsperson och kontext. I den andra halvan får du under ledning diskutera kring hur temat kan förstås idag och själv skapa text. Du behöver inte ha någon särskild förkunskap eller erfarenhet av poesi för att delta.

 

Serien leds av Sara Sheikhi; poet, lärarstudent och konstnär, och Linnea Risinger Nathanson; estradpoet, folkrörelseaktivist och sekreterare i vänföreningens styrelse.

 

Anmäl dig via:  forms.gle/AMaphm5k5KGNXoiy7 

 

Efter anmälan kommer en bekräftelse på din anmälan samt mer information med möteslänk osv. Vi har max 35 platser till serien så först till kvarn med din anmälan.

 

🐬 Workshop 2 – Torsdagen den 30 juni – 18:30-20:30 på Zoom

 

Frågor? Kontakta: linnea.risinger@gmail.com

 

 

 

 

13-14 augusti

Fogelstad Rösträttsfestival

 

 

Läs mer om festivalen på  fogestadfestival.se

 

 

 

Tidigare programpunkter under våren: 

 

25 april

Medlemsdag med vänföreningen

 

Välkommen på Vänföreningens föreningsmöte den 25:e april klockan 10-14. Mötet sker via Zoom, länk skickas ut till de anmälda innan mötet. 

 

Mötet syftar till att ge oss nya perspektiv på hur arvet från Fogelstad kan utvecklas i vår tid och ge utrymme för medlemmarna att vara medskapande av verksamheten framöver. Det kommer också att finnas utrymme att mötas på kreativa sätt, trots den digitala formen.

 

Vi inleder dagen med två korta föredrag. Ingrid Carlgren föreläser under rubriken “Fogelstadpedagogik i en tid av New Public Manegement?”. Ingrid är professor emerita vid Stockholms Universitet och skoldebattör med särskilt fokus på NPM och vad resultatstyrningen gör med pedagogiken och lärandet. Sara May Kahl talar om ”Hur vi bygger upp gården, hur och varför vi tycker att småskaligt diversifierat kretsloppsjordbruk är viktigt för framtiden” Sara var en av Fred med jorden-stipendiaterna 2020 och driver företaget “Bonden och bananen”, ett småskaligt jordbruk med grönsaksodling, plantförsäljning, biodling och allmogefår, allt med hållbarhet i fokus.

 

Efter föreläsningarna och efterföljande reflektioner kommer vi att tillsammans arbeta med: Vilka idéer finns för det kommande verksamhetsåret och vem vill bära dem vidare? Utifrån detta kan vi bygga en verksamhetsplan framåt.

 

Anmäl dig här: https://forms.gle/oW1u7NdeWjHUgz448

 

 

29 april

Demokratilunch om Mäns våld mot kvinnor 29 april 11:45

 

Ett extrainsatt webbinarium i samarbete med Vänföreningen Fogelsta om mäns våld mot kvinnor. Medverkande Olga Persson (ordförande för Unizon), Elin Cullhed (författare) och Johan Andersson (terapeut, Mansjouren). Moderator: Felicia Hedström (Jakobsbergs folkhögskola).

 

Vad behövs göras? Hur ser Unizon på sitt arbete? På samhällets ansvar? Hur ser Manscentrum på sitt arbete och på frågan i stort? Vi talar om behovet av bildning i frågan. Vad gör folkbildningen och vad kan det göras mer av

 

Samtalet hålls på Zoom fredagen den 29 april 11:45 i samarbete med av ”Vi måste prata”

 

Delta via: https://www.facebook.com/events/163707452315921 

 

 

 

11 maj 

Poesiworkshop på Fogelstad – Kamper hos Fogelstad- kvinnorna då, kamper idag: bildning och det poetiska

 

Genom Fogelstad och anknutna producerades stora mängder text av olika slag som utforskade idéer, uttryckte viljor till förändring och frågade sig hur det demokratiska samhället bäst skulle realiseras. Hur skulle dessa frågor kunna utforskas i text idag?

 

I denna serie av återkommande workshopar får du chans att lära och läsa mer av texterna som tillkommit i anknytning och sedan tematiskt under ledning skriva dikt på temat. I denna två timmar långa workshop får du i den första halvan  tillsammans med andra lära dig mer om den för workshopen tematiskt utvalda Fogelstad-texten, dess upphovsperson och kontext. I den andra halvan får du under ledning diskutera kring hur temat kan förstås idag och själv skapa text. Du behöver inte ha någon särskild förkunskap eller erfarenhet av poesi för att delta.

 

Serien leds av Sara Sheikhi; poet, lärarstudent och konstnär, och Linnea Risinger Nathanson; estradpoet, folkrörelseaktivist och sekreterare i vänföreningens styrelse.

 

Anmäl dig via:  forms.gle/AMaphm5k5KGNXoiy7 

 

Efter anmälan kommer en bekräftelse på din anmälan samt mer information med möteslänk osv. Vi har max 35 platser till serien så först till kvarn med din anmälan.

 

🐬 Workshop 1 – Tisdagen den 11 maj – 18:30-20:30 på Zoom 

 

Frågor? Kontakta: linnea.risinger@gmail.com

 

 

 

22 maj 

Årsmöte för Vänföreningen Fogelstad

 

Lördagen den 22 maj möts alla medlemmar för årsmöte. Årets tema är Medborgerlig bildning och vi planerar både för inspiration och praktiskt utövande av demokrati. Som medlem är du varmt välkommen!

 

När? 

Lördagen den 22 maj kl. 14-16 på Zoom. Länk till mötet skickas ut torsdagen den 20:e maj till alla som anmält sig.

Innan årsmötet samlas vi  12:00-13:30 till ett samtal om medborgerlig bildning och vilka tankar som låg till grund för ett av de vanligaste ämnena på Fogelstads Kvinnliga Medborgarskola. Vi får inspiration av Lena Eskilsson. Lena är idéhistoriker och disputerade 1991 med en doktorsavhandling om Fogelstad kvinnliga Medborgarskola 1925-1935 – Drömmen om kamratsamhället.

 

Anmälan 

Sista anmälningsdag till årsmötet är den 18 maj. Anmälan görs här: https://forms.gle/FDLk8Lo2BDjmfh9p8

 

Läs mer

Läs mer om årsmötet på https://fogelstadsvanforening.se/arsmote

 

 

 

 

3 juni

Samtal om Kvinnliga Medborgarskolans anda

 

I samarbete med Fogelstad Kulturföreningen bjuder vi in till ett samtal om Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda. Vi vill fördjupa oss i vad denna omtalade och prosade anda utmärktes av. I Vänföreningens stadgar står att vi ska verka i just denna anda och vara radikala och utmana vår samtid. Under samtalet hör vi Ebba Johannesson från Fogelstad Kulturföreningen berätta om Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda.

 

Alla medlemmar är välkomna till samtalet. Anmäl dig på forms/d/1SRqPR-NzM-470zZZ9fpZxf-1sB3sv2HuIcdSkeiZs9Q

 

Efter anmälan kommer en bekräftelse på din anmälan samt mer information med möteslänk osv.

 

Vi har max 40 platser så först till kvarn med din anmälan. Samtalet är på Zoom torsdagen den 3/6kl. 19-20.30 

 

 

 

Tidigare program: 

 

Här kan du se programmet för vintern 20-21.