Styrelsen

Följande personer valdes in i styrelsen för 2020

 

Ordförande: Anna Magnusson,

Stockholm, 37 år, omval, ett år

 

 

 

 

 

Gunilla Larsdotter,

Stockholm, 58 år, nyval, ett år

 

 

 

 

 

Julia Fries,

Katrineholm, 38 år, nyval, två år

 

 

 

 

 

Kholod Saghir,

Uppsala, 42 år, nyval, ett år

 

 

 

 

 

Linnea Risinger,

Enskede, 37 år, nyval, ett år

 

 

 

 

 

Therese Borrman, Stockholm, 55 år, nyval, två år