Styrelsen

Följande personer valdes in i styrelsen på årsmötet den 17 maj 2020

 

Ordförande: Anna Magnusson, Stockholm, 37 år, omval, ett år

 

Gunilla Larsdotter, Stockholm, 58 år, nyval, ett år

 

Julia Fries, Katrineholm, 38 år, nyval, två år

 

Kholod Saghir, Uppsala, 42 år, nyval, ett år

 

Linnea Risinger, Enskede, 37 år, nyval, ett år

 

Nenne Nestius, Älta, 49 år, nyval,

 

Therese Borrman, Stockholm, 55 år, nyval, två år