Årsmöte

Den 22 maj via Zoom 2021

Årsmötet 2021 – 22 maj

 

Den 22 maj 2021 kallar Vänföreningen Fogelstad till årsmöte via det digitala verktyget Zoom. Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid!

 

Kallelse till årsmöte 2021

Som medlem är du välkommen till Vänföreningen Fogelstads årsmötet för verksamhetsåret 2020. 

 

När? 

Lördagen den 22 maj kl. 14-16 på Zoom. Länk till mötet skickas ut torsdagen den 20:e maj till alla som anmält sig. 

På förmiddagen innan årsmötet finns möjlighet för alla medlemmar att delta i ett samtal med tema Medborgerlig bildning på 2020-talet. Mer information om detta tillfälle skickas ut senare. 

 

Anmälan 

Sista anmälningsdag till årsmötet är den 18 maj. Anmälan görs här: https://forms.gle/FDLk8Lo2BDjmfh9p8

 

Motioner 

Styrelsen tar gärna emot motioner/förslag för att ta upp på årsmötet. Du behöver skicka in din motion/förslag senast den 15:e april. Skicka din motion till info@fogelstadsvanforening.se

 

Handlingar 

Alla handlingar till årsmötet publiceras 2 veckor innan årsmötet på hemsidan; https://fogelstadsvanforening.se/arsmote/

Styrelsens handlingar är bland annat: verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse 2020, verksamhetsplan 2021, förslag till ändringar av stadgar och eventuella motioner med  svar. 

 

Nominera till styrelsen för kommande verksamhetsår 

Vill du nominera till styrelsen så nås valberedningen  via valberedningen@fogelstadsvanforening.se

 

Vid frågor gällande årsmötet nås styrelsen via

info@fogelstadsvanforening.se 

 

Föredragningslista

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

 1. a) Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare för mötet. 

Justerarna fungerar även som rösträknare.

 1. b) Styrelsens verksamhetsberättelse
 2. c) Revisorernas berättelse
 3. d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. e) Fastställande av medlemsavgiften
 5. f) Behandling av inkomna förslag, som tillsammans med styrelsens yttrande skall vara utsända till medlemmarna senast en månad före årsmötet.
 6. g) Val av ordförande på ett år
 7. h) Val av övriga styrelseledamöter på två år, varav minst två ska kvarstå ytterligare ett år.
 8. i) Val av två revisorer, två års mandattid.
 9. j) Val av valberedning, minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande. I valberedningen får inte ingå ledamot av vänföreningen eller stiftelsen styrelse. Valberedningen har till uppgift att under året ta upp förslag på ledamöter till styrelserna i stödföreningen och stiftelsen.
 10. k) Redogöra för vänföreningen Fogelstads verksamhet.
 11. l) Nominering av ledamöter till stiftelsens styrelse.

Välkomna till årsmötet hälsar styrelsen i Fogelstads Vänförening

 

 

Årsmötet 2020 – 17 maj

 

Den 17 maj 2020 kallade Vänföreningen Fogelstad till åsrmöte, på mötet deltog 41 medlemmar via det digitala verktyget Zoom.

 

Årsmötet inleddes med en inspirationsföreläsning av Ulrika Knutson om ”den besvärliga Elin Wägner”. Ulrika Knutsson guidade oss i sin föreläsning genom ett gediget porträtt av en av Kvinnliga Medborgarskolans ideologer med utgångspunkt i sin nyutkomna bok som du kan läsa mer om här. Föreläsningen var mycket uppskattad av medlemmarna.

 

Därefter hälls årsmöte där föreningens verksamhet, med utgångspunkt i nedanstående handlingar, under året redogjordes för samt en ny styrelse valdes.

 

Följande handlingar låg till grund för årsmötet:

Balansräkning 2019 Fogelstad Vänförening

Resultaträkning 2019 Fogelstad Vänförening

Verksamhetsberättelse 2019 Fogelstad Vänförening

Revisionsberättelse Vänföreningen Fogelstad

Ulrika Knutson föreläste utifrån sin nya bok om Elin Wägner!