Årsmöte

Den 22 maj via Zoom 2021

Årsmötet 2021 – 22 maj

 

Den 22 maj 2021 kallar Vänföreningen Fogelstad till årsmöte via det digitala verktyget Zoom. Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid!

 

Kallelse till årsmöte 2021

Som medlem är du välkommen till Vänföreningen Fogelstads årsmöte för verksamhetsåret 2020. Innan årsmötet samlas vi till ett samtal om medborgerlig bildning och vilka tankar som låg till grund för ett av de vanligaste ämnena på Fogelstads Kvinnliga Medborgarskola. Vi får inspiration av Lena Eskilsson. Lena är idéhistoriker och disputerade 1991 med en doktorsavhandling om Fogelstad kvinnliga Medborgarskola 1925-1935 – Drömmen om kamratsamhället.

 

När och var? 

Lördagen den 22 maj på Zoom. 

Samtal om medborgerlig bildning 12-13.30 

Årsmötet i Vänföreningen 14-16 

Länk till samtal och årsmöte skickas ut torsdagen den 20:e maj till alla som anmält sig. Handlingar till årsmötet finns att ladda ner nedan. 

 

Anmälan 

Sista anmälningsdag till årsmötet är den 18 maj. Anmälan görs här: https://forms.gle/FDLk8Lo2BDjmfh9p8

Har du ännu inte betalat din medlemsavgift för 2021 behöver du göra det.

Vänföreningens första val:

Swisha minst 100 kr till 123 204 72 31. Ange “Medlemsavgift Vänföreningen Fogelstad” 

Vänföreningens andra val:

Sätt in minst 100 kr på BG 720-5966, Vänföreningen Fogelstad, märk  inbetalningen med ditt namn.

 

Handlingar 

Mötesordning

Verksamhetsberättelse

Balansräkning 2020

Resultaträkning_2020

Revisionsberättelse 2020

Förslag på reviderade stadgar Fogelstad Vänförening

Valberedningens förslag 2021

Verksamhetsplan 2021-2022

 

Föredragningslista

Förslag till justerad föredragningslista på årsmötet den 22 maj 

Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötespresidium: ordförande och sekreterare 
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Årsmötets behöriga utlysning
 5. Fastställande av mötesordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgiften
 11. Redogörelse för vänföreningen Fogelstads verksamhetsplan
 12. Behandling av inkomna förslag, motioner
 13. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
 14. Val av ordförande på ett år 
 15. Val av övriga styrelseledamöter, hälften av ledamöterna väljs på två år 
 16. Val av två revisorer, två års mandattid
 17. Val av valberedning
 18. Övriga frågor, ej beslutsfrågor
 19. Årsmötets avslutande

 

 

Vid frågor gällande årsmötet nås styrelsen via

info@fogelstadsvanforening.se 

 

 

 

 

 

Årsmötet 2020 – 17 maj

 

Den 17 maj 2020 kallade Vänföreningen Fogelstad till åsrmöte, på mötet deltog 41 medlemmar via det digitala verktyget Zoom.

 

Årsmötet inleddes med en inspirationsföreläsning av Ulrika Knutson om ”den besvärliga Elin Wägner”. Ulrika Knutsson guidade oss i sin föreläsning genom ett gediget porträtt av en av Kvinnliga Medborgarskolans ideologer med utgångspunkt i sin nyutkomna bok som du kan läsa mer om här. Föreläsningen var mycket uppskattad av medlemmarna.

 

Därefter hälls årsmöte där föreningens verksamhet, med utgångspunkt i nedanstående handlingar, under året redogjordes för samt en ny styrelse valdes.

 

Följande handlingar låg till grund för årsmötet:

Balansräkning 2019 Fogelstad Vänförening

Resultaträkning 2019 Fogelstad Vänförening

Verksamhetsberättelse 2019 Fogelstad Vänförening

Revisionsberättelse Vänföreningen Fogelstad