Årsmöte 2020

Den 17 maj via Zoom

Årsmötet 2020 – 17 maj

 

Den 17 maj 2020 kallade Vänföreningen Fogelstad till åsrmöte, på mötet deltog 41 medlemmar via det digitala verktyget Zoom.

 

Årsmötet inleddes med en inspirationsföreläsning av Ulrika Knutson om ”den besvärliga Elin Wägner”. Ulrika Knutsson guidade oss i sin föreläsning genom ett gediget porträtt av en av Kvinnliga Medborgarskolans ideologer med utgångspunkt i sin nyutkomna bok som du kan läsa mer om här. Föreläsningen var mycket uppskattad av medlemmarna.

 

Därefter hälls årsmöte där föreningens verksamhet, med utgångspunkt i nedanstående handlingar, under året redogjordes för samt en ny styrelse valdes.

 

Följande handlingar låg till grund för årsmötet:

Balansräkning 2019 Fogelstad Vänförening

Resultaträkning 2019 Fogelstad Vänförening

Verksamhetsberättelse 2019 Fogelstad Vänförening

Revisionsberättelse Vänföreningen Fogelstad

Ulrika Knutson föreläste utifrån sin nya bok om Elin Wägner!