Om Stiftelsen

"Jag kom till Fogelstad som ett ingenting - och cyklade härifrån som en människa"

Svensk demokratihistoria är till salu – stiftelse planerar köpa fastigheten Lilla Ulfåsa I Fogelstad

Lilla Ulfåsa i Fogelstad, huset där den Kvinnliga Medborgarskolan fostrat många av Sveriges främsta politiker, författare och konstnärer riskerar nu att bli en privatbostad istället för ett öppet hus, tillgängligt för allmänheten. Fogelstadsuppropet vill hitta en lösning, måna om historien och framtiden.

”Av respekt och tacksamhet för dem som gått före oss, med kärlek och support till dem som kommer efter oss planerar vi köpa fastigheten Lilla Ulfåsa i Fogelstad och bedriva verksamhet i Fogelstadsgruppens anda men för dagens utmaningar”

säger Charlotte Signahl, initiativtagare till Fogelstadsuppropet.

 

Bakgrund

Den 24 maj 2019 är det hundra år sedan den kvinnliga rösträtten klubbades i Sverige och det blev startskottet för att kvinnor på fler och fler sätt skulle kunna delta i det politiska och offentliga samtalet, ta sig ann politiska uppdrag och på riktigt kunna börja driva jämställdhetsfrågor. Mängder av de kvinnor som engagerade sig, som tog de första politiska uppdragen och som på olika sätt stödde kvinnosaken som det kallades på den tiden var knutna till den Kvinnliga Medborgarskolan i Fogelstad.

Charlotte Signahl fortsätter:
”Trots att det är 100 år sedan den kvinnliga rösträtten klubbades i Sverige finns otroligt mycket kvar att göra för att fullt ut nå ett jämställt samhälle. En sak är att rusta dem som driver jämställdhetsfrågor för de hätska angrepp många blir utsatta för.”

”Precis som då vill vi idag att de som driver jämställdhetsfrågor och feminism ska stötta varandra över partigränser och föra konstruktiva samtal framåt”. ”Tillsammans får vi förändring och jämställdhetsbygget fortsätter”

”Egentligen borde det vara en självklarhet att detta finansierades med offentliga medel men så ser det inte ut därför får vi göra det tillsammans. Därför har vi skapat en stiftelse som ska köpa fastigheten och en förening som kan bedriva verksamhet över hela landet. För även om huset mellan Eskilstuna och Katrineholm är fantastisk så är det verksamheten och den demokratiska skolningen som behöver drivas i hela landet, landsort och förort där den demokratiska makten och möjligheterna ofta känns långt borta.”

Vi säljer nu symboliska byggstenar för att finansiera köpet och det är både små och stora bidrag som strömmar in men det är bråttom, huset finns ute på öppna marknaden och fler är intresserade. Så vi behöver verkligen alla små och stora bidrag vi kan få. Företag och privatpersoner hör av sig och nu äntligen kan vi säga: köp byggstenar på vår hemsida så får ni ett fint minne att sätta upp på väggen och kom på vårt årsmöte i Katrineholm den 27 april.

 

Läs gärna mer här:

https://fogelstadsstiftelse.se

https://fogelstadsstiftelse.se/faq/

 

Nedan finns ett av de första uppropen som gick ut.

Vill du göra en mycket enkel insats för demokratiutvecklingen, för kvinnohistorien och folkbildningen kring demokratifrågor? Då ska du sprida meddelandet nedan:

Det vore då tusan om huset som är symbolen för rösträtts- och demokratifrågor i Sverige blev en privatbostad, restaurang eller köptes av ett företag istället för ett öppet hus för alla invånare i Sverige. Vill du hjälpa till att göra drömmen verklig?

Det blev enorm aktivitet i hela feministiska Sverige då annonsen om försäljning av fastigheten Fogelsta Lilla Ulfåsa fick spridning. Det bildades en facebookgrupp som på kort tid fick många anhängare. En grupp personer har tagit en aktivare roll och nu pågår febril aktivitet. Vill du vara med? Lyckas vi är det fantastiskt, om inte har vi haft roligt på vägen och dessutom gett demokratirörelsen i Sverige en vitamininjektion i bistra tider.

Vem känner du som sitter på kontakter eller på resurser att göra detta möjligt? Dela i alla dina nätverk, maila eller allra helst ring dem. Vi har ingen tid att förlora. Ta dig friheten att agera direkt.

Förfrågan om finansiering av förvärv av fastigheten Fogelsta Lilla Ulfåsa samt kommande verksamhet.

Processen är inte helt optimal då allt måste gå snabbt. Det finns flera intressenter och budgivningen är redan igång. Nu behöver vi finansiering för snabbt förvärv av huset samt renovering. Utgångspriset är sju miljoner kronor. Det optimala vore om en person eller en mindre snabbfotad grupp kunde bidra till förvärvet i sin helhet. Men även andra alternativ finns.

Just nu pågår produktion av stadgar för en stiftelse, stadgar för en vänförening, förslag till hur en verksamhet skulle kunna se ut, planering av ett årsmöte, kontakter med kommunen och med den förening som driver museet om Fogelstagruppen. Vidare görs beräkningar av renovering och drift av fastigheten samt planering av verksamhet i förening, hus och stiftelse. En interimsstyrelse tar form och ett årsmöte planeras till mars. Allt ifrån genusforskare och journalister till konstnärer hör av sig, liksom fastighetsmänniskor och en stor mängd byggnadsvårdsintresserade. Tillgången på kompetens är stor.

Tankarna på en förening som samlar Sveriges rörelser för demokrati och jämställdhet fanns innan huset blev till salu. Föreningen som bildas ska bedriva folkbildningsverksamhet i hela Sverige men ha sitt säte och verksamhet i huset där Fogelstagruppen en gång verkade. Syftet är att verka för ett större engagemang i demokratiska frågor med särskilt fokus på kulturutövare så som författare, skådespelare och musiker och människor med lågt deltagande i föreningsliv och partipolitik, som lever i utsatta områden, är nya i landet eller på annat sätt har svårare att få sin röst hörd. Meningen är inte att ”ge röst åt” utan att just ge människor utrymme så att deras egna röster kan höras.

Fler och fler personer hör av sig och vill bidra till fastigheten och verksamheten. De föreslagna bidragen är av varierande storlek. Samtal pågår med Fredrika Bremerförbundet om att de ska tillhandahålla administrationen av bidragen till dess att stiftelsen för fastigheten Fogelsta är etablerad. Möjligheten att samla in ytterligare medel genom en crowdfundingkampanj bearbetas också.

Drömmen vore en så stor summa att den täcker förvärv och renovering, och är så välplacerad att den med sitt överskott finansierar driften och delar av verksamheten samt mindre stipendier. Arbetsnamnet på detta är Fogelstastiftelsen.

För mer information kontakta gärna mig!

 

Hälsningar
Charlotte Signahl
070-775 44 68
charlotte@signahl.se