Verksamhet


Vad vi gör

Vänföreningens verksamhet tar avstamp i historien och i insikten om att aktiva och kompetenta medborgare är lika viktigt idag som det var för 100 år sedan. Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad höll sin första kurs 1922 när de första kvinnorna kom in i Riksdagen. Skolan bedrev ett radikalt och utmanande arbete under 30 års tid. Vänföreningen fortsätter att skapa innehåll med dagsaktuella frågor och dilemman i den andan.


Centralt i verksamheten är demokrati, jämställdhet, jämlikhet, inkludering och mångfald liksom engagemang i miljön med till exempel cirkulär ekonomi. Därtill litteratur, skrivande, att känna och använda sin röst jämte uttryck som måleri, teater, poesi och film till exempel.  

Vi erbjuder såväl digitala som fysiska kurser, seminarier, workshops och möten. Formen kan variera men dialog och samtal är en självklar ingrediens.

Föreläsningar, workshops och samtal

Att lyssna och samtala är den viktigaste vägen till lärande sade Honorine Hermelin. Möten mellan olika åsikter och perspektiv ansåg hon också vara en förutsättning för lärande och utveckling. Vi anammar hennes uttalanden. Dels för att hon var en erfaren och nytänkande pedagog, dels för att just samtal där man får tid att tala färdigt har efterfrågats av en stor andel av våra medlemmar i samband med att de anmält sitt medlemskap. För aktuellt kalendarium med alla föreläsningar, workshops och samtal se vår kalender!

Kursverksamhet

Sommaren 2022 har vi för närvarande tre kurser planerade, två i juni och en i augusti. Ansökan till Sommar på Fogelstad är öppen. Läs mer om kurserna i vårt kalendarium.

Fogelnästen

100 år av demokrati! Inbjudan till att starta bokcirkel om kvinnor, kunskap, vänskap och inte minst demokrati, som vi hoppas ska starta på flera orter över hela landet.

Under våren och fram till i sommar läser vi Ulrika Knutsons bok “Kvinnor på gränsen till genombrott” om bland annat Honorine Hermelin, Elisabeth Tamm, Ada Nilsson och Elin Wägner. Kvinnorna som var engagerade i kampen för kvinnlig rösträtt och senare startade såväl Fogelstad kvinnliga medborgarskola som tidningen Tidevarvet. De hade alla starka viljor och var inte sällan oense om allt från politisk riktning till kärleksval. Men de enades kring kvinnors rättigheter och inkludering likväl som samhällsengagemang och bildning.

Efter sommaren erbjuder vi deltagarna i bokcirklarna, Fogelnästena, en möjlighet att komma till Lilla Ulfåsa, Katrineholm i Sörmland och träffa andra cirkeldeltagare och författaren själv. Ulrika Knutson besöker oss på den Kvinnliga medborgarskolans ursprungsplats. Info om detta i kalendariet

Anmäl er bokcirkel, ert Fogelnäste
Varmt välkommen med anmälan från ert Fogelsnäste/bokcirkel. Vi behöver veta var i landet ni befinner er, namn och e-post till deltagarna. Anmäl er i detta formulär. Under våren uppdaterar vi alla Fogelnästen/bokcirklar med information och pepp. 
Är du medlem i Fogelstad vänförening men inte har någon bokcirkel att delta i, då kan du anmäla dig direkt till Vänföreningen – info@fogelstadsvanforening.se – så försöker vi matcha dig till ett Fogelnäste, en bokcirkel i din närhet. Ange namn, e-postadress och ort där du bor. Projektledare Gunnel Nelzén och Gunilla Larsdotter

Tidevarvet – en podd

En podd inspirerad av tidningen Tidevarvet, en politisk och kulturell veckotidning som gavs ut 1923-1936. Här får vi möta kända och mindre kända personer som intervjuas om dagsaktuella ämnen. Podden kommer ut med ett första avsnitt inom kort och planerar därefter att publicera ett avsnitt per månad.
Projektledare Helena Spännar

 

Andra om verksamheten