Skolan var ”en fristad, ett lufthål i denna värld av isolering bakom skiljande murar – klassmurar, åsiktsmurar, yrkesmurar, partimurar – så att man om möjligt där skulle kunna dra ett djupt och fritt andetag endast och allenast i egenskap av människa – medborgare!I demokratins väsen ligger något av detta att uppfatta och erkänna det ovanliga hos de vanliga människorna och låta det komma till sin rätt. En medborgarskola bör omfatta studium av samhällets problem, vanskligheter och möjligheter. Och detta bör ske under former, som låter samhällets innersta, mest levande och fruktbärande men ofta skymda och förstörda struktur komma till sin rätt: att vara ett samarbete mellan olikheter i anlag, i yrken, i erfarenheter, i livsåskådningar och i politiska övertygelser.

 

Medborgarskolans rektor Honorine Hermelin

Vänföreningen vill

 

Vänföreningen Fogelstad har, i enlighet med stadgarna, som uppdrag och ändamål att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda är att vara radikal och utmana vår samtid. Vi vill bland annat:

 

  • stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning, relevant för vår samtid. 
  • skapa rum för samtal över klass- intresse- och partigränser, samtal präglade av ömsesidig respekt och dialog.

 

Vi lägger särskild vikt vid ämnen som demokrati, freds- och konfliktlösning, feminism , jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning bildning och konst. All vår verksamhet sker i inkluderande och icke-diskriminerande anda och månar om att särskilt ge plats för kvinnor och kvinnors perspektiv och villkor.