Årsmötet

Årsmötet 2024 – 23 mars

När och var? 
Lördagen den 23 mars kl. 14.00 till längst 17.00 bjuder vi in till årsmöte, på Lilla Ulfåsa och digitalt.
Vi fattar beslut om vår verksamhet och väljer styrelse till föreningen. Dessutom planerar vi en spännande föreläsning.

15:30 ”Vikten av fredsröster”
Efter det formella årsmötet kommer vi att få lyssna till en föreläsning av Kerstin Bergeå på temat ”Vikten av fredsröster”. Kerstin Bergeå, som är ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen sedan 2022, föddes i Umeå 1980 och har arbetat med fredsfrågor på olika sätt i hela sitt yrkesliv både i Sverige och internationellt. Hon har bland annat utbildat i ickevåld och fredlig konflikthantering och varit fredsobservatör.

Anmälan 
Anmäl dig på https://forms.gle/G7TGAFqshCrcWn5M6
för att delta på årsmötet.

Motioner 
Styrelsen tar gärna emot motioner/förslag för att ta upp på årsmötet. Du behöver skicka in din motion senast den 23 februari till info@fogelstadsvanforening.se

Handlingar
Alla handlingar till årsmötet finns att hämta i denna mapp på google drive.
Styrelsens handlingar är bland annat: verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse 2023, verksamhetsplan 2024, styrelsens propositioner och motioner med svar. 

Nominera till styrelsen för kommande verksamhetsår 
Vill du nominera till styrelsen så nås valberedningen via valberedningen@fogelstadsvanforening.se

Vid frågor inför årsmötet nås styrelsen via
info@fogelstadsvanforening.se 

Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötespresidium: ordförande & sekreterare 
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Årsmötets behöriga utlysning
5. Fastställande av mötesordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgiften
11. Redogörelse för vänföreningen Fogelstads verksamhetsplan
12. Behandling av inkomna förslag, motioner
13. Behandling av styrelsens förslag, propositioner
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
15. Val av ordförande på ett år 
16. Val av övriga styrelseledamöter, hälften av ledamöterna väljs på två år 
17. Val av revisor
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor, ej beslutsfrågor
20. Årsmötets avslutande

Årsmötet 2023 – 18 mars

När och var? 
Lördagen den 18 mars 14-16 på Södergården, Götgatan 37, i Stockholm
med programpunkt från 13.00 och fika.

Anmälan 
Anmäl dig på https://forms.gle/oR4zEJuy8wamxhbH7
senast 16 mars för att delta på årsmötet.

Motioner 
Styrelsen tar gärna emot motioner/förslag för att ta upp på årsmötet. Du behöver skicka in din motion senast den 18 februari till info@fogelstadsvanforening.se

Handlingar
Alla handlingar till årsmötet finns att hämta i den här mappen på google drive.
Styrelsens handlingar är bland annat: verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse 2022, verksamhetsplan 2023, styrelsens propositioner och motioner med svar. 

Nominera till styrelsen för kommande verksamhetsår 
Vill du nominera till styrelsen så nås valberedningen via valberedningen@fogelstadsvanforening.se

Vid frågor inför årsmötet nås styrelsen via
info@fogelstadsvanforening.se 

Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötespresidium: ordförande & sekreterare 
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Årsmötets behöriga utlysning
5. Fastställande av mötesordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgiften
11. Redogörelse för vänföreningen Fogelstads verksamhetsplan
12. Behandling av inkomna förslag, motioner
13. Behandling av styrelsens förslag, propositioner
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
15. Val av ordförande på ett år 
16. Val av övriga styrelseledamöter, hälften av ledamöterna väljs på två år 
17. Val av revisor
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor, ej beslutsfrågor
20. Årsmötets avslutande

Årsmötet 2022 – 27 mars

När och var? 
Söndagen den 27 mars 14-16 på Zoom med samtal om demokrati från 13.
Länk till mötet skickas ut torsdagen den 25 mars till alla som anmält sig.

Anmälan 
Sista anmälningsdag till årsmötet är den 20 mars. Anmälan stängd.

Åsa Wikforss, årets gästtalare

Därför demokrati med Åsa Wikforss
Årets talare och gäst på årsmötet är Åsa Wikforss, filosof och författare och 2019 invald i Svenska Akademin. Åsa kommer att berätta om sin senaste bok, Därför demokrati, om kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre.

Åsa lyfter att kunskapen krävs för att vi ska kunna granska den förda politiken, uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och hantera oenighet. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under.

Motioner 
Styrelsen tar gärna emot motioner/förslag för att ta upp på årsmötet. Du behöver skicka in din motion senast den 27 februari till info@fogelstadsvanforening.se

Handlingar 
5. Mötesordning
7. Verksamhetsberättelse
7b. Balansräkning och resultaträkning
8. Revisionsberättelse
10. Medlemsavgift
11. Verksamhetsplan
12. Motion 1 och styrelsens svar
13. Förslag på reviderade stadgar och
exempelstadgar för lokalavdelningar
14-17. Valberedningens förslag

Alla handlingar till årsmötet publiceras 2 veckor innan årsmötet här på hemsidan.
Styrelsens handlingar är bland annat: verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse 2021, verksamhetsplan 2022, förslag till ändringar av stadgar och motioner med svar. 

Nominera till styrelsen för kommande verksamhetsår 
Vill du nominera till styrelsen så nås valberedningen via valberedningen@fogelstadsvanforening.se

Vid frågor inför årsmötet nås styrelsen via
info@fogelstadsvanforening.se 

Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid.

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötespresidium: ordförande & sekreterare 
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Årsmötets behöriga utlysning
 5. Fastställande av mötesordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgiften
 11. Redogörelse för vänföreningen Fogelstads verksamhetsplan
 12. Behandling av inkomna förslag, motioner
 13. Behandling av styrelsens förslag, propositioner
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen 
 15. Val av ordförande på ett år 
 16. Val av övriga styrelseledamöter, hälften av ledamöterna väljs på två år 
 17. Val av revisor
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor, ej beslutsfrågor
 20. Årsmötets avslutande

Årsmötet 2021 – 22 maj

Den 22 maj 2021 kallar Vänföreningen Fogelstad till årsmöte via det digitala verktyget Zoom. Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid.
 
Kallelse till årsmöte 2021
Som medlem är du välkommen till Vänföreningen Fogelstads årsmötet för verksamhetsåret 2020. 
 
När? 
Lördagen den 22 maj kl. 14-16 på Zoom. Länk till mötet skickas ut torsdagen den 20:e maj till alla som anmält sig. På förmiddagen innan årsmötet finns möjlighet för alla medlemmar att delta i ett samtal med tema Medborgerlig bildning på 2020-talet. Mer information om detta tillfälle skickas ut senare. 
 
Anmälan 
Sista anmälningsdag till årsmötet är den 18 maj. Anmälan görs här: https://forms.gle/FDLk8Lo2BDjmfh9p8
 
Motioner 
Styrelsen tar gärna emot motioner/förslag för att ta upp på årsmötet. Du behöver skicka in din motion/förslag senast den 15:e april. Skicka din motion till info@fogelstadsvanforening.se
 
Handlingar 
Alla handlingar till årsmötet publiceras 2 veckor innan årsmötet på hemsidan; https://fogelstadsvanforening.se/arsmotet
Styrelsens handlingar är bland annat: verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning, revisionsberättelse 2020, verksamhetsplan 2021, förslag till ändringar av stadgar och eventuella motioner med  svar. 
 
Nominera till styrelsen för kommande verksamhetsår 
Vill du nominera till styrelsen så nås valberedningen  via valberedningen@fogelstadsvanforening.se
 
Vid frågor gällande årsmötet nås styrelsen via
info@fogelstadsvanforening.se 
 
Föredragningslista
Vid årsmötet ska följande punkter behandlas:
a) Val av mötesordförande, -sekreterare och två justerare för mötet. 
Justerarna fungerar även som rösträknare.
b) Styrelsens verksamhetsberättelse
c) Revisorernas berättelse
d) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
e) Fastställande av medlemsavgiften
f) Behandling av inkomna förslag, som tillsammans med styrelsens yttrande skall vara utsända till medlemmarna senast en månad före årsmötet.
g) Val av ordförande på ett år
h) Val av övriga styrelseledamöter på två år, varav minst två ska kvarstå ytterligare ett år.
i) Val av två revisorer, två års mandattid.
j) Val av valberedning, minst tre ledamöter, varav en utses till sammankallande. I valberedningen får inte ingå ledamot av vänföreningen eller stiftelsen styrelse. Valberedningen har till uppgift att under året ta upp förslag på ledamöter till styrelserna i stödföreningen och stiftelsen.
k) Redogöra för vänföreningen Fogelstads verksamhet.
l) Nominering av ledamöter till stiftelsens styrelse.
Välkomna till årsmötet hälsar styrelsen i Fogelstads Vänförening

Årsmötet 2020 – 17 maj

Den 17 maj 2020 kallade Vänföreningen Fogelstad till åsrmöte, på mötet deltog 41 medlemmar via det digitala verktyget Zoom.
 
Årsmötet inleddes med en inspirationsföreläsning av Ulrika Knutson om ”den besvärliga Elin Wägner”. Ulrika Knutsson guidade oss i sin föreläsning genom ett gediget porträtt av en av Kvinnliga Medborgarskolans ideologer med utgångspunkt i sin nyutkomna bok som du kan läsa mer om här. Föreläsningen var mycket uppskattad av medlemmarna.
 
Därefter hälls årsmöte där föreningens verksamhet, med utgångspunkt i nedanstående handlingar, under året redogjordes för samt en ny styrelse valdes.
 
Följande handlingar låg till grund för årsmötet:
Balansräkning 2019 Fogelstad Vänförening
Resultaträkning 2019 Fogelstad Vänförening
Verksamhetsberättelse 2019 Fogelstad Vänförening
Revisionsberättelse Vänföreningen Fogelstad