Om vänföreningen

Vänföreningen Fogelstad

Vänföreningen Fogelstad är en partipolitiskt och religiöst obunden medlemsförening som grundades 2019. Vänföreningen Fogelstad har som mål att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda genom att vara radikal och utmana vår samtid.

Vi vill bland annat

  • stimulera till demokratisk debatt, möten och folkbildning,
    relevant för vår samtid.
  • skapa rum för samtal över klass- intresse- och partigränser, samtal präglade av ömsesidig respekt och dialog.
Bli vän!

Särskilt

Vi lägger särskild vikt vid ämnen som demokrati, freds- och konfliktlösning, feminism, jämställdhet, miljö, kvinnohistoria, livsåskådning, bildning och konst. All vår verksamhet sker i inkluderande och icke-diskriminerande anda och vi månar om att särskilt ge plats för kvinnor och kvinnors perspektiv och villkor.

Vänföreningen Fogelstad är en del av Fogelstadinitiativet som 2019 bidrog till att en insamlingsstiftelse bildades, som kunde köpa huset Lilla Ulfåsa. Läs mer om Fogelstadinitiativet, Stiftelsen Foglestad och Lilla Ulfåsa längre ner.

Verksamhet för en radikal samtid

Vänföreningens verksamhet tar avstamp i historien och i insikten om att aktiva och kompetenta medborgare är lika viktigt idag som det var för 100 år sedan. Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad höll sin första kurs 1922 när de första kvinnorna kom in i Riksdagen. Skolan bedrev ett radikalt och utmanande arbete under 30 års tid. Vänföreningen fortsätter att skapa innehåll med dagsaktuella frågor och dilemman i den andan.

Centralt i verksamheten är demokrati, jämställdhet, jämlikhet, inkludering och mångfald liksom engagemang i miljön med till exempel cirkulär ekonomi. Därtill litteratur, skrivande, att känna och använda sin röst jämte uttryck som måleri, teater, poesi och film till exempel.  

Vi erbjuder såväl digitala som fysiska kurser, seminarier, workshops och möten. Formen kan variera men dialog och samtal är en självklar ingrediens.

Föreläsningar, workshops & samtal

Att lyssna och samtala är den viktigaste vägen till lärande sade Honorine Hermelin. Möten mellan olika åsikter och perspektiv ansåg hon vara en förutsättning för lärande och utveckling.

I samma anda vill vi arrangera samtal, workshops och föreläsningar för allmänheten och medlemmarna. Samtal där man får tid att tala färdigt efterfrågas av en stor andel av våra medlemmar.

Kursverksamhet

Sommaren 2022 öppnade vi Fogelstad Kvinnliga Medborgarskola igen med inte mindre än tre sommarkurser! Under året har vi arrangerat skrivretreat och poesihelger, och fler kurser kommer att lanseras inför 2023.

För aktuellt kalendarium med alla kommande kurser, föreläsningar, workshops och samtal se vår kalender! Följ oss också på Facebook för evenemang.

Fogelnästen

Nu bjuder vi in till att starta fler Fogelnästen/bokcirklar på olika orter inom landet!

Vill ni starta en ny bokcirkel på din ort med Ulrika Knutsons bok “Kvinnor på gränsen till genombrott”; om kvinnor, kunskap, vänskap och inte minst demokrati?

Eller fortsätta att träffas i er befintliga bokcirkel med böcker som handlar om demokrati, politik, miljö, fred, bildning och andra samhällsaktuella frågor?

Läs mer och anmäl ert Fogelnäste här! 

Fogelstad då

Fogelstad kvinnliga medborgarskola

Den kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad grundades år 1921 av de fem kvinnorna Elisabeth Tamm, Ada Nilson, Honorine Hermelin, Elin Wägner och Kerstin Hesselgren, den så kallade Fogelstadgruppen. De ansåg att kvinnor behövde medborgerlig bildning för att verkligen kunna fylla den plats som införandet av kvinnlig rösträtt hade gett dem. Tillsammans drev de den kvinnliga medborgarskolan fram till år 1954.

Skolans rektor Honorine Hermelin beskrev hur skolan var: ”En fristad, ett lufthål i denna värld av isolering bakom skiljande murar – klassmurar, åsiktsmurar, yrkesmurar, partimurar – så att man om möjligt där skulle kunna dra ett djupt och fritt andetag endast och allenast i egenskap av människa – medborgare!”

Fogelstadandan

Den ”fogelstadanda”, människosyn och pedagogik som genomsyrade skolan kommer även fram i detta citat av Honorine:

”I demokratins väsen ligger något av detta att uppfatta och erkänna det ovanliga hos de vanliga människorna och låta det komma till sin rätt. En medborgarskola bör omfatta studium av samhällets problem, vanskligheter och möjligheter. Och detta bör ske under former, som låter samhällets innersta, mest levande och fruktbärande men ofta skymda och förstörda struktur komma till sin rätt: att vara ett samarbete mellan olikheter i anlag, i yrken, i erfarenheter, i livsåskådningar och i politiska övertygelser.”

Fogelstads Kvinnliga Medborgarskola

Lilla Ulfåsa

Huset Lilla Ulfåsa ligger vid Fogelstad säteri i Julita socken, Katrineholms kommun. Huset var ursprungligen inspektorsbostad vid Fogelstad säteri, men blev rektorsbostad för Honorine Hermelin under tiden för Kvinnliga Medborgarskolan. Honorine, som växte upp på godset Ulfåsa i Östergötland, lät döpa huset till Lilla Ulfåsa och det fick ha kvar sitt namn efter Honorines död 1977, då huset såldes.

År 2019 kom det ut till försäljning igen och då bildades Fogelstadinitiativet, i syfte att köpa huset för att åter bygga upp verksamhet i Fogelstadgruppens anda. Idag ägs huset av Stiftelsen Fogelstad och det har en hel del renoveringsbehov. Läs mer om arbetet med att renovera och återställa huset på stiftelsens hemsida här.

Lilla Ulfåsa har en stor och vacker trädgård som kräver kontinuerlig skötsel. Vänföreningen Fogelstad har en trädgårdsgrupp som träffas regelbundet för att lägga en kärleksfull hand vid trädgården. Gillar du trädgårdsarbete? Bli medlem och engagera dig i trädgårdsgruppen.

Årsmötet

Var med och forma Fogelstads framtid

Varje år hålls årsmöte i vänföreningen och där har du har chansen att vara med och skapa Fogelstad 2.0. Det är medlemmarna som ger styrelsen i uppdrag att utveckla verksamheten i enlighet med stadgarna.

Läs mer och delta

Styrelsen

Följande personer valdes in i styrelsen för 2023

Josefine Hellroth Larsson

Nacka, 36 år, ett år

Gunnel Nelzén

Nyköping, 66, två år

Linnea Risinger Nathanson

Enskede, 40 år, två år

Camilla Norrbin

Sundbyberg, 52 år, två år

Marika Bjerstedt

46 år, Osby, två år

Karolina Brosché

Falun, 38 år, ett år

Ingrid Hjalmarson

Stockholm, 70 år, ett år

Jorun Koca Jakobsson

Lund, 45 år, två år

Helena Nilsson Lannegren

Stockholm, 75 år, ett år

Fogelstadinitivet

Under 2019 lades den gamla rektorsbostaden på kvinnliga medborgarskolan Fogelstad, Lilla Ulfåsa ut till försäljning. Detta satte igång ett stort initiativ för att försöka köpa huset och åter bedriva verksamhet på denna betydelsefulla plats.

Kulturföreningen
Sedan 1995 finns Kulturföreningen Fogelstad som vill rikta uppmärksamheten på det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad och fortlöpande utveckla fogelstadinspirerad verksamhet. De är inte en del av initiativet men har på olika sätt involverats i det.

Insamlingsstiftelsen
För att kunna köpa, äga och förvalta huset skapades Insamlingsstiftelsen Fogelstad. Den  blev godkänd av Länsstyrelsen i maj 2019. Stiftelsen började sälja byggstenar för att kunna säkra ett köp av huset.

Vänföreningen
För att bedriva verksamhet i den Kvinnliga medborgarskolans anda bildades även Vänföreningen den 27 april 2019, i Katrineholm. Föreningens syfte är att verka i Fogelstadgruppens och Kvinnliga Medborgarskolans anda och att vara radikal och utmana vår samtid.

Facebookgruppen
De olika initiativen samlas och diskuterar i följande Facebookgrupp.

Hur hänger det ihop?

Fogelstads Stiftelse

Insamlingsstiftelsen Fogelstad bildades 2019 som en del av ett större initiativ för för förvärva Lilla Ulfåsa för att där kunna bedriva verksamhet i Fogelstadsgruppens anda men med dagens utmaningar. Sedan juni 2020 står Insamlingsstiftelsen Fogelstad som ägare till Lilla Ulfåsa. Lilla Ulfåsa ska nu renoveras och anpassas till nutida verksamhetsbehov och skapa rum för många olika röster. 

FOKUS: Äga och förvalta Lilla Ulfåsa med syfte att där bedriva verksamhet i Fogelstadsgruppens anda (i samarbete med bland annat vänföreningen och kulturföreningen).

I stiftelsen kan du inte bli medlem. 

fogelstadsstiftelse.se

Vänföreningen Fogelstad

Vänföreningen Fogelstad bildades den 27 april 2019 i Katrineholm. Föreningens syfte är att aktivt, både i huset Lilla Ulfåsa men också i hela Sverige, genom
medlemsgrupper och samverkan med andra föreningar, driva verksamhet i Fogelstadgruppens anda på ett sätt som möter 2000-talets utmaningar. Föreningen vill utveckla Fogelstad 2.0 och öppna Kvinnliga medborgarskola igen.

FOKUS: Bedriva verksamhet i och utanför Lilla Ulfåsa, som kan möta 2000-talets demokratiska utmaningar.

I denna förening kan du bli medlem. 

fogelstadsvanforening.se

Kulturföreningen Fogelstad

Kulturföreningen Fogelstad bildades i september 1995 i Katrineholm. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden. Föreningen vill rikta uppmärksamheten på det unika kulturarvet från Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad och fortlöpande utveckla fogelstadinspirerad verksamhet. Kulturföreningen har således existerat långt innan det nu aktuella Fogelstadinitiativet. 

FOKUS: Bevara och rikta uppmärksamhet på Fogelstadkvinnornas minne.

I denna förening kan du bli medlem.

fogelstad.org

Bidra till stiftelsen

Inget bidrag är för litet – varje byggsten behövs.

Swish : 123 053 70 01
Bankgiro: 742-3510
Du kan också bli månadsgivare via autogiro.

Bli månadsgivare på www.fogelstadsstiftelse.se – där kan du också ladda ner din egna byggsten om du vill ha en fin påminnelse vad du har bidragit till.

Just nu går alla insamlade medel till drift och renovering av Lilla Ulfåsa samt administration.

Var med och skriv kvinnohistoria!

Häng med på resan i facebookgruppen Fogelstad
Gilla oss på facebooksidan Fogelstad
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter
Sätt in en gåva på bankgiro 720-5966
Swisha vänföreningen en gåva till nummer 123 204 72 31