Skrivretreat på Lilla Ulfåsa

Lilla Ulfåsa Kvinnliga Medborgarskolan, Julita

Hej, nu är det snart dags för skrivretreat! För eget skrivande. Ett par dagar i inspirerande miljö, tillsammans med andra, men man sköter sitt skrivande själv. Man kan prata eller dra sig undan. Om någon vill och andra har tid och ork till det, kan det bli uppläsning eller tyst läsning och respons. En helg med betoning på självständighet och gemenskap både vad gäller skrivande, boende och mathållning. Vi behöver fördela uppgifter som till exempel att handla mat, laga mat, ordna måltider och fika, diska, hålla ordning och sedan städa efter oss innan vi lämnar huset. Självkostnadspris för boende och…

Utopiska bokcirklar – Att drömma stort förändrar världen

Zoom

Scenario 2030 och Vänföreningen Fogelstad bjuder in till bokcirklar där vi vill fokusera på utopier i den fiktiva världen. Haka på vår resa där vi konkretiserar det omöjliga, där vi river de murar i vårt sinne som håller oss tillbaka, där vi helt enkelt stiger utanför det-finns-inget-alternativ-tänkandet. Vi vill läsa om andras utopier för att kunna bygga våra egna!
.
Det är ett tillfälle att tänka bortom gränserna för vad vi tror är möjligt i vår värld och visionera fritt. Om vi inte vågar drömma stort hur kan vi då någonsin uppnå stora förändringar i världen?
.
Varmt välkomna!

Gratis

Poesiworkshop på Fogelstad – Kamper hos Fogelstad- kvinnorna då, kamper idag: bildning och det poetiska

Genom Fogelstad och anknutna producerades stora mängder text av olika slag som utforskade idéer, uttryckte viljor till förändring och frågade sig hur det demokratiska samhället bäst skulle realiseras. Hur skulle dessa frågor kunna utforskas i text idag? I denna serie av återkommande workshopar får du chans att lära och läsa mer av texterna som tillkommit i anknytning och sedan tematiskt under ledning skriva dikt på temat. I denna två timmar långa workshop får du i den första halvan  tillsammans med andra lära dig mer om den för workshopen tematiskt utvalda Fogelstad-texten, dess upphovsperson och kontext. I den andra halvan får…

Gratis

Fogelnästemöte med boksamtal och författarträff

Lilla Ulfåsa Kvinnliga Medborgarskolan, Julita

Dag 1 Boksamtal med Ulrika Knutson Dag 2 Hur kan vi fortsätta, Hur vill vi utveckla Fogelnästena? För medlemmar som deltagit i bokcirklar och läst Ulrikas bok Kvinnor på Gränsen till genombrott. Särskild inbjudan går ut till de som deltagit i något Fogelnäste/bokcirkel Värdar Gunnel Nelzén och Gunilla Larsdotter Läs mer om Fågelnästena på sidan Verksamhet 

Workshop i kreativt skrivande på Lilla Ulfåsa

Lilla Ulfåsa Kvinnliga Medborgarskolan, Julita

Välkommen till Lilla Ulfåsa för workshop i kreativt skrivande på temat Skrivandets glädje, den 24-25 september! Upptäck din egen skrivförmåga. Hitta din berättelse. Övningar och knep. Upplev skrivgemenskap. Du får prova på olika korta skrivövningar, bland annat flödesskrivande. Upplägget är lekfullt men innehåller samtidigt en del konkret kunskap för dig som önskar fortsatta att skriva texter av något slag. Vi övar bland annat på perspektiv, gestaltning och karaktärer. Ledare för kursen är Gun Hedlund som är  skrivpedagog och författare till novellsamlingen "Pilgrimsvandringen och andra berättelser". 8 deltagare, sista anmälningsdag 5 september. Mer detaljer och praktisk information får du i anmälningsformuläret…

Poesihelg på Fogelstad

Lilla Ulfåsa Kvinnliga Medborgarskolan, Julita

Den här helgen vill vi gå i fogelstadkvinnornas poetiska fotspår och utforska vårt skrivande i en historisk miljö, tillsammans. Språket och skrivandet är A och O för att vi ska kunna uttrycka våra tankar och drömmar, och för att ett annorlunda samhälle ska kunna komma tillstånd. Poesin släpper tanken fri att nå nya otänkta marker.

850kr