Sommarläger: Allas rätt till en röst

Lilla Ulfåsa Lilla Ulfåsa, Julita

​​Vi vill ge unga kvinnor en möjlighet att under kreativa former mötas och samtala om demokrati, rättigheter och skyldigheter. På en förträff i början av sommaren startar vi arbetet med att presenterar oss och kursupplägget. Deltagarna är tjejer från Katrineholm i åldern 18-21 år. Kostnaden har vi sökt pengar för så ingen deltagaravgift kommer att tas ut.

Skrivretreat på Lilla Ulfåsa

Lilla Ulfåsa Lilla Ulfåsa, Julita

Obs! Nytt datum för denna kurs. Anmälningsformulär kommer senare. För eget skrivande. Ett par dagar i inspirerande miljö, tillsammans med andra, men man sköter sitt skrivande själv. Man kan prata eller dra sig undan. Om någon vill och andra har tid och ork till det, kan det bli uppläsning eller tyst läsning och respons. En helg med betoning på självständighet och gemenskap både vad gäller skrivande, boende och mathållning. Vi behöver fördela uppgifter som till exempel att handla mat, laga mat, ordna måltider och fika, diska, hålla ordning och sedan städa efter oss innan vi lämnar huset. Självkostnadspris för boende…

Fogelnästemöte med boksamtal och författarträff

Lilla Ulfåsa Lilla Ulfåsa, Julita

Dag 1 Boksamtal med Ulrika Knutson Dag 2 Hur kan vi fortsätta, Hur vill vi utveckla Fogelnästena? För medlemmar som deltagit i bokcirklar och läst Ulrikas bok Kvinnor på Gränsen till genombrott. Värdar Gunnel Nelzén och Gunilla Larsdotter Läs mer om Fågelnästena på sidan Verksamhet 

Kreativt skrivande på Lilla Ulfåsa

Lilla Ulfåsa Lilla Ulfåsa, Julita

Workshop med introduktion till flödesskrivande som metod, olika skrivövningar. Gestaltning, perspektiv, karaktärer, dramaturgi m.m. Internat. Max 8 deltagare. Kursavgift (ej fastställd ännu). Kursledare Gun Hedlund, skrivpedagog och författare.