Poesihelg på Fogelstad

Lilla Ulfåsa Kvinnliga Medborgarskolan, Julita

Den här helgen vill vi gå i fogelstadkvinnornas poetiska fotspår och utforska vårt skrivande i en historisk miljö, tillsammans. Språket och skrivandet är A och O för att vi ska kunna uttrycka våra tankar och drömmar, och för att ett annorlunda samhälle ska kunna komma tillstånd. Poesin släpper tanken fri att nå nya otänkta marker.

850kr