Fogelnästen

Nu bjuder vi in till att starta fler Fogelnästen & bokcirklar på olika orter inom landet!

Fogelnästen häckar i landet

Initialt ville vi väcka intresset för den demokratiutbildning för kvinnor som hölls i Sörmland under närmare 30 år, fram till 1954. När vi drog igång Fogelnästen våren 2022 hoppades vi på att det skulle starta tio bokcirklar kring Ulrika Knutsons bok “Kvinnor på gränsen till genombrott”. Till vår stora glädje hade vi i april 20 stycken Fogelnästen med ca 120 deltagare från Malmö i söder till Dalarna i norr.

Samling i Julita, Sörmland

Alla läste boken på sitt sätt, vi erbjöd samtalsfrågor till varje kapitel för de som ville. Redan från start hade vi lovat att erbjuda ett möte på Fogelstad kvinnliga medborgarskola i Julita, utanför Katrineholm i Sörmland. Lördag den 17 oktober samlades 25 kvinnor och män från olika delar i landet och hade en fantastisk eftermiddag med författaren Ulrika Knutson som delgav sin kunskap om Fogelstadkonstellationen. Dagen efter följde vi upp med ett samtal om framtiden för Fogelnästena, möjligheten att bilda lokalföreningar.

Fogelnästen tipsar varandra

Cirka hälften av vårens Fogelnästen fortsätter att träffas i sina bokcirklar. Nästena fungerar självständigt och väljer själva vilka böcker de vill läsa och diskutera; böcker som handlar om demokrati, politik, miljö, fred, bildning och andra samhällsaktuella frågor. Vi erbjuder en mötesplats här på hemsidan där Fogelnästen som vill, får lämna en kort resumé av vilka böcker de läser eller andra aktiviteter de gör, Vi hoppas att detta ska vara en inspiration för fler att engagera sig och du kan läsa mer om dessa nästen här.

Nystart av bokcirklar

Kanske är du nyfiken på medborgarskolan och kvinnorna bakom demokratiutbildningen? Varför inte starta ett Fogelnäste? Är ni några som redan har en bokcirkel eller är ni ett gäng som vill starta en? Det går att komma igång när som helst, vi vill gärna bli fler så passa på att gå med i Vänföreningen.

Vi hjälper er gärna med samtalsfrågor kring boken “Kvinnorna på gränsen till genombrott” och vi har som mål att bjuda in till en träff för alla Fogelnästen i höst. Anmäl er i detta formulär så hörs vi inom kort!

.

Projektledare Gunnel Nelzén och Gunilla Larsdotter