Bli vän!

Välkommen som medlem.

Vänner = medlemmar = verksamheten

Vänföreningens medlemmar är vänföreningens verksamhet. Det är medlemmarna som ger styrelsen i uppdrag att utveckla verksamheten i enlighet med stadgarna.

 

 

Bli vän!

 

Som medlem får du information om vad som händer i arbetet och med huset Lilla Ulfåsa, och möjlighet att vara med och forma föreningens verksamhet.

 

Fyll i detta formulär.

Var med och skriv kvinnohistoria!