Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Årsmöte 2024 – 23 mars

23 mars kl. 14:00 - 16:00

När och var? 
Lördagen den 23 mars kl. 14.00 till längst 17.00 bjuder vi in till årsmöte, på Lilla Ulfåsa och digitalt.
Vi fattar beslut om vår verksamhet och väljer styrelse till föreningen.

15:30 ”Vikten av fredsröster”
Efter det formella årsmötet kommer vi att få lyssna till en föreläsning av Kerstin Bergeå på temat ”Vikten av fredsröster”. Kerstin Bergeå, som är ordförande för Svenska Freds– och Skiljedomsföreningen sedan 2022, föddes i Umeå 1980 och har arbetat med fredsfrågor på olika sätt i hela sitt yrkesliv både i Sverige och internationellt. Hon har bland annat utbildat i ickevåld och fredlig konflikthantering och varit fredsobservatör.

Anmälan 
Anmäl dig på https://forms.gle/G7TGAFqshCrcWn5M6
för att delta på årsmötet.

Handlingar
Alla handlingar till årsmötet finns att hämta i denna mapp på google drive.
Styrelsens handlingar är bland annat: verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse 2023, verksamhetsplan 2024, styrelsens propositioner och motioner med svar.

Nominera till styrelsen för kommande verksamhetsår 
Vill du nominera till styrelsen så nås valberedningen via valberedningen@fogelstadsvanforening.se

Vid frågor inför årsmötet nås styrelsen via
info@fogelstadsvanforening.se

Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötespresidium: ordförande & sekreterare
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Årsmötets behöriga utlysning
5. Fastställande av mötesordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgiften
11. Redogörelse för vänföreningen Fogelstads verksamhetsplan
12. Behandling av inkomna förslag, motioner
13. Behandling av styrelsens förslag, propositioner
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av ordförande på ett år
16. Val av övriga styrelseledamöter, hälften av ledamöterna väljs på två år
17. Val av revisor
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor, ej beslutsfrågor
20. Årsmötets avslutande

Details

Date:
23 mars
Time:
14:00 - 16:00
Website:
https://forms.gle/G7TGAFqshCrcWn5M6

Venue

Lilla Ulfåsa
Kvinnliga Medborgarskolan
Julita, 643 96 Sverige
+ Google Map

Organizer

Vänföreningen Fogelstad
Email
info@fogelstadsvanforening.se
View Organizer Website