Loading Events

« All Events

 • This event has passed.

Vänföreningens årsmöte 2022

27 mars 2022 kl. 13:00 - 17:00

När och var? 
Söndagen den 27 mars 14-17 på Zoom med samtal om demokrati från 13. Länk till mötet skickas ut torsdagen den 25 mars till alla som anmält sig.

Anmälan 
Sista anmälningsdag till årsmötet är den 20 mars. Anmälan görs via https://forms.gle/dtf6423QjwNF1fWS7

Åsa Wikforss, årets gästtalare

Därför demokrati med Åsa Wikforss
Årets talare och gäst på årsmötet är Åsa Wikforss, filosof och författare och 2019 invald i Svenska Akademin. Åsa kommer att berätta om sin senaste bok, Därför demokrati, om kunskapens centrala betydelse i ett fungerande folkstyre.

Åsa lyfter att kunskapen krävs för att vi ska kunna granska den förda politiken, uppnå våra mål, fatta välgrundade beslut och hantera oenighet. När konspirationsteorier, kunskapsmotstånd och känsloladdad retorik tar över riskerar demokratin att försvagas och på sikt gå under.

Motioner 
Styrelsen tar gärna emot motioner/förslag för att ta upp på årsmötet. Du behöver skicka in din motion senast den 27 februari till info@fogelstadsvanforening.se

Handlingar 
Alla handlingar till årsmötet publiceras 2 veckor innan årsmötet på hemsidan; fogelstadsvanforening.se/arsmote Styrelsens handlingar är bland annat: verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse 2021, verksamhetsplan 2022, förslag till ändringar av stadgar och motioner med svar.

Nominera till styrelsen för kommande verksamhetsår 
Vill du nominera till styrelsen så nås valberedningen via valberedningen@fogelstadsvanforening.se

Vid frågor inför årsmötet nås styrelsen via
info@fogelstadsvanforening.se

Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid.

 

Föredragningslista

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötespresidium: ordförande & sekreterare
 3. Val av två justerare tillika rösträknare
 4. Årsmötets behöriga utlysning
 5. Fastställande av mötesordning
 6. Fastställande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Fastställande av medlemsavgiften
 11. Redogörelse för vänföreningen Fogelstads verksamhetsplan
 12. Behandling av inkomna förslag, motioner
 13. Behandling av styrelsens förslag, propositioner
 14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
 15. Val av ordförande på ett år
 16. Val av övriga styrelseledamöter, hälften av ledamöterna väljs på två år
 17. Val av revisor
 18. Val av valberedning
 19. Övriga frågor, ej beslutsfrågor
 20. Årsmötets avslutande

Details

Date:
27 mars 2022
Time:
13:00 - 17:00
Website:
https://fogelstadsvanforening.se/arsmotet

Venue

Zoom