Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Årsmöte för Vänföreningen Fogelstad 2023

18 mars 2023 kl. 13:00 - 16:00

När och var? 
Lördagen den 18 mars 14-16 på Södergården, Götgatan 37, i Stockholm
med programpunkt från 13.00 och fika.

Anmälan 
Anmäl dig på https://forms.gle/oR4zEJuy8wamxhbH7
senast 11 mars för att delta på årsmötet.

Motioner 
Styrelsen tar gärna emot motioner/förslag för att ta upp på årsmötet. Du behöver skicka in din motion senast den 18 februari till info@fogelstadsvanforening.se

Handlingar
Alla handlingar till årsmötet publiceras 2 veckor innan årsmötet på https://fogelstadsvanforening.se/arsmotet
Styrelsens handlingar är bland annat: verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse 2022, verksamhetsplan 2023, styrelsens propositioner och motioner med svar.

Nominera till styrelsen för kommande verksamhetsår 
Vill du nominera till styrelsen så nås valberedningen via valberedningen@fogelstadsvanforening.se

Vid frågor inför årsmötet nås styrelsen via
info@fogelstadsvanforening.se

Bli fogelstadvän för att vara med på årsmötet och påverka föreningens framtid.

Dagordning

1. Årsmötets öppnande
2. Val av mötespresidium: ordförande & sekreterare
3. Val av två justerare tillika rösträknare
4. Årsmötets behöriga utlysning
5. Fastställande av mötesordning
6. Fastställande av dagordning
7. Styrelsens verksamhetsberättelse
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av medlemsavgiften
11. Redogörelse för vänföreningen Fogelstads verksamhetsplan
12. Behandling av inkomna förslag, motioner
13. Behandling av styrelsens förslag, propositioner
14. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen
15. Val av ordförande på ett år
16. Val av övriga styrelseledamöter, hälften av ledamöterna väljs på två år
17. Val av revisor
18. Val av valberedning
19. Övriga frågor, ej beslutsfrågor
20. Årsmötets avslutande

Details

Date:
18 mars 2023
Time:
13:00 - 16:00

Venue

Södergården
Götgatan 37
Stockholm, Sverige
+ Google Map