Etikett Kurs

Poesihelg på Fogelstad

Den här helgen vill vi gå i fogelstadkvinnornas poetiska fotspår och utforska vårt skrivande i en historisk miljö, tillsammans. Språket och skrivandet är A och O för att vi ska kunna uttrycka våra tankar och drömmar, och för att ett annorlunda samhälle ska kunna komma tillstånd. Poesin släpper tanken fri att nå nya otänkta marker.

Skrivretreat på Lilla Ulfåsa

Hej, nu är det snart dags för skrivretreat! För eget skrivande. Ett par dagar i inspirerande miljö, tillsammans med andra, men man sköter sitt skrivande själv. Man kan prata eller dra sig undan. Om någon vill och andra har tid…

Workshop i kreativt skrivande på Lilla Ulfåsa – Inställd

Välkommen till Lilla Ulfåsa för workshop i kreativt skrivande på temat Skrivandets glädje, den 24-25 september! Upptäck din egen skrivförmåga. Hitta din berättelse. Övningar och knep. Upplev skrivgemenskap. Du får prova på olika korta skrivövningar, bland annat flödesskrivande. Upplägget är…

Urkurs i kvinnliga medborgarskolans anda

När Sverige fick allmän rösträtt och de första kvinnorna kunde väljas in i riksdagen och kommunfullmäktige runt om i Sverige bildades Fogelstad Kvinnliga Medborgarskola på den sörmländska landsbygden. Där utbildades och tränades kvinnor i hur en kan göra sin röst hörd och vara en aktiv medborgare i samhällsbygget. Den första “urkursen” genomfördes 1922. Nu hundra år senare gör vi en urkurs igen, i Kvinnliga Medborgarskolans anda! Vänföreningen Fogelstad bjuder in dig att delta.